Tổng đài Panasonic KX-NSX2000
tong-dai-panasonic-kx-nsx2000

Tổng đài Panasonic KX-NSX2000

Giá liên hệ

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NSX2000

Bảo hành:12 tháng

Mô tả sản phẩm

Khung chính KX-NSX1000 hỗ trợ tối đa 1000 máy nhánh , mở rộng 32  điểm với KX-NS1000, KX-NS300, KX-NSX1000, KX-NSX2000.
Khả năng dự phòng chế độ 1+1 cho hệ thống 

Khung chính KX-NSX2000 hỗ trợ tối đa 1000 máy nhánh , mở rộng 32  điểm với KX-NS1000, KX-NS300, KX-NSX1000, KX-NSX2000.
Khả năng dự phòng chế độ 1+1 cho hệ thống 

Khung chính KX-NSX1000 hỗ trợ tối đa 1000 máy nhánh , mở rộng 32  điểm với KX-NS1000, KX-NS300, KX-NSX1000, KX-NSX2000.
Khả năng dự phòng chế độ 1+1 cho hệ thống 

G
G