Trung tâm sửa chữa âm thanh sản phẩm Toa

Trung tâm sửa chữa âm thanh sản phẩm Toa

Sửa chữa các loại thiết bị âm thanh TOA -Bosch

Sau đây là các dòng Model thông dụng như:

Sửa chữa Amply Toa A-2030

Sửa chữa Amply Toa A-2060

Sửa chữa Amply Toa A-2120

Sửa chữa Amply Toa A-2240

Sửa chữa Amply A-2120D (Digital)

Sửa chữa Amply A-2240D

Sửa chữa Amply A-260D

Sửa chữa Hệ thống âm thanh thông báo FV-200 Seri, bao gồm: 

+ Sửa chữa tăng âm công suất FV-224PA ( sửa chữa amply FV-224PA)

+ Sửa chữa tăng âm công suất FV-248PA (sửa chữa amply FV-248PA)

+ Sửa chữa FV-200RF (Thiết bị kết nối với micro chọn vùng RM-200M)

Sửa chữa hệ thống âm thanh FS-7000 seri, bao gồm:

+ Sửa chữa tăng âm công suất FS-7006PA (sửa chữa amply FS-7006PA)

+ Sửa chữa tăng âm công suất FS-7012PA (sửa chữa amply FS-7012PA)

Sửa chữa tăng âm công suất chọn vùng VM-2120 (Sửa chữa amply VM-2120)

Sửa chữa tăng âm công suất chọn vùng VM-2240 (Sửa chữa amply VM-2240)

Sửa chữa hệ thống âm thanh VP-2000 seri, bao gồm:

+ Sửa chữa tăng âm công suất VP-2421 (sửa chữa amply VP-2421)

+ Sửa chữa tăng âm công suất VP-2241 (sửa chữa amply VP-2241)

+ Sửa chữa tăng âm công suất VP-1361 (sửa chữa amply VP-1361)

Sửa chữa Amply Bosch LBB1990

Sửa chữa Âm thanh Hội Nghị:

Sửa chữa TS-770  (trung tâm amply)

Sửa chữa Micro TS-771

Sửa chữa Micro TS-772

Sửa chữa TS-780 (trung tâm amply)

Sửa chữa Micro TS-781

Sửa chữa Micro TS-782

G
G