Dịch vụ sửa Khóa cửa điện tử Samsung

Dịch vụ sửa Khóa cửa điện tử Samsung

Sửa chữa, thay mainboard các loại khóa cửa Samsung:

Thay mộng cơ (thân cơ, bộ cơ) khóa cửa điện tử Samsung

 

Ổ và chìa khóa cửa điện tử Samsung:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-H505:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-H525:

+ Mainboard khóa cửa điện tử Samsung SHS-H505:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-P718:

+ Mainboard khóa cửa điện tử Samsung SHS-P718:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-P728:

+ Mainboard khóa cửa điện tử Samsung SHS-P728:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-P717:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-H705:

+ Mainboard khóa cửa điện tử Samsung SHS-H705

:

Sửa chữa khóa cửa điện tử Samsung SHS-1321:

+ Mainboard khóa cửa điện tử Samsung SHS-1321:

Modul vân tay cho  khóa cửa điện tử Samsung SHS-P718, SHS-P728; SHS-H705:

 

G
G