THANH TOÁN AN TOÀN

THANH TOÁN AN TOÀN

1. Công ty TNHH Điện tử MTQ

Ngân hàng: TMCP Á CHÂU - Chi nhánh Phú Thọ

Số Tài khoản: 19191668

2. Công ty TNHH Điện tử MTQ

Số tài khoản: 1013084291

Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Định

G
G